Kérjük támogassa iskolánkat adója 1%-ával

A Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány

A szülök kezdeményezésére 1994-ben jött létre.

Célja:

Gyermek és ifjúságvédelem, kulturális, egészségügy, szabadidő, és diáksport.

Az idegennyelv-, és informatikai oktatás iskolán belüli továbbfejlesztésének elősegítése az iskolai diáksport fejlesztése.

A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve befektetés útján történő gyarapítása.

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy illetve jogi személyiség nélküli szervezet csatlakozhat amennyiben egyetért  Alapítványrendelés céljával és azt támogatni kívánja.

Kérjük támogassa Alapítványunkat adója 1%-ával.

számlaszáma: 11742173-20124805-00000000

Adószám: 18665257-1-13

Tovább az Iskolánk oldalára....